Bureau

Deze website toont een aantal door mij ontworpen en gerealiseerde projecten, en dient inzage te geven in mijn werkwijze en ontwerp ambities. Het architectenbureau betreft een eenmanszaak, sinds 1978 gevestigd te Hengelo. Hier werk ik zelfstandig en autonoom in een inspirerende omgeving op een rustige en anonieme locatie. Bij elk project staat de “essentie van de opdracht” centraal. Ontwerpen zie ik als een creatief proces van keuzes maken en beslissingen nemen. Uit een complexe mix van veelal emotionele factoren en harde afgebakende randvoorwaarden is het de kunst van de ontwerper om daaruit een creatief en consistent product te genereren. Dit product of ontwerp dient het doel van de opdracht te representeren. Vanaf de start van de opdracht werk ik als architect samen met een select team van enthousiaste deskundigen. Ieder met expertise vanuit hun eigen vakgebied. Onder het motto: ”Van het eerste idee tot het laatste detail” wordt het team bij het project betrokken. Door de veelzijdigheid van deze opdrachten en de ervaring die daar mee gepaard gaat, zijn wij in staat complexe opgaven tot een optimaal resultaat te brengen. Centrale factor blijft de waarborg voor kwaliteit van het architectonische ontwerp en de zorg voor de realisatie van het opgedragen project. Onze expetrise omvat:

Nieuwbouw

 • Omgevingskwaliteit definitie, onderzoek, rapportage en verslaggeving...
 • Lifestyle op maat, locatie en verblijf met identiteit...
 • Wonen in balans met de zon en energie...
 • Actief woonplezier in een Passiefhuis...
 • Behaaglijk en comfortabel in een energie-neutraal klimaat...

Renovatie

 • Revitaliseren van bestaande gebouwen, woningen en bedrijfspanden waarbij het opwaarderen van de gevels en interieur leidt tot duurzame verbetering van het pand.
 • Gebouwen in een beschermd stadsgezicht, met zorgvuldige uitvoeringsdetails die door hun ligging en omgeving, bijzondere bouwkundige aandacht vergen.
 • Cultuur historische accomodatie, veelal op waardevolle locaties, die vanwege hun historie of karakter, zorgvuldig onderhoud of herstel vergen.
 • Gebouw-fysieke inventarisatie, bouwfysica, structuur en stabiliteit, installatie en klimaat, zon licht en geluid, definitie van een waardevol en duurzaam gebouwd object.

Interieur

 • Woninginterieur, facelift en update, wonen door een ander raam bekijken.
 • Winkel re-styling, bestaande locatie via een andere route met een nieuwe bril.
 • Interieur ontwerp op maat en omvang.
 • Zien, kijken en belichten, openen, afsluiten, herkennen en ontdekken.
 • Ontwerp, definitie, visualisatie, planuitwerking, toezicht en realisatie. 

Advies

 • Definiëren van het programma van eisen, prestatienormen en verantwoordelijkheden.
 • Energie prestatie, duurzaam energie gebruik , thermografisch onderzoek.
 • Ontwerpvisualisatie, schetsmatig en digitaal op basis van 3D tekenprogammatuur.
 • Communicatie met overheid instanties, toetsing regelgeving en procedures.
 • Vergunningen, bouw en ruimtelijk relevante wetgeving. Omgevingsvergunning,
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo Bouwbesluit 2003 en 2012
 • Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning Biab Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken Bblb Bestemmingsplan,
 • Bestemmingsplan procedure, beeldkwaliteitsplan, plananalyse en planadvies.
 • Archtiectuur-historisch en relevant onderzoek binnen het kader van de Monumentenwet 1988 en wijzigingen.
 • Budgetbewaking vanaf het initiatief tot en met de realisatie op basis van externe expertise. Selectie van een bouwbedrijf, aanbesteding ,contract en gunning Bouwbegeleiding en oplevering .
 • Meerjarige onderhoud en beheerplanning

Het eerste gesprek tussen initiatiefnemer en architect ,dat de introductie vormt voor een nader te ontwikkelen plan, heeft een voorlopig karakter en is gratis. In dit oriënterende gesprek stemmen beide partijen af ,of het zinvol is gezamenlijk een project te ontwikkelen en dat succesvol af te sluiten. In vervolg daarop worden uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor een open en transparante samenwerking. In zijn offerte definieert de architect wat zijn te verwachten honorarium is door puntsgewijs de werkzaamheden en kosten te vermelden. Tevens komen de “Standaard voorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever -architect” aan de orde. Na overeenstemming volgt de opdracht.

Wilt u meer weten? Ik informeer u graag! Neem contact op of bel 074 2912992.